• Главная
  • Методические указания
  • Робоча програма наукових досліджень по темі «Розробка камерного (тунельного) обприскувача для виноградників з виготовленням та випробуванням дослідного зразка»

Робоча програма наукових досліджень по темі «Розробка камерного (тунельного) обприскувача для виноградників з виготовленням  та випробуванням дослідного зразка» на 2008 р.

Науковий керівник: д. с.-г. н., проф. Догода П. А.

Виконавці: д. т.н., проф. Беренштейн І. Б., наукові співробітники Анищенко В. І., Сєра К. М.

1. Актуальність та обґрунтування досліджень

На даний час хімічний захист виноградників здійснюється за допомогою вентиляторних обприскувачів (ОМ-400, ОН-630, ОПВ-2000 та ін.). Норми внесення отрутохімікатів досягають 800…1000 л/га, з яких близько 50% не осідають на рослинах, а потрапляють у навколишнє середовище (повітря й ґрунт), тому виноградники повинні розташовуватися не ближче ніж 500 м від населених пунктів.

Актуальність теми визначається тим, що в Україні зараз має місце закладання нових плантацій винограду, а житлове будівництво, в тому числі санаторно-оздоровче, максимально наближається до виноградників. Застосування камерного (тунельного) обприскувача практично виключає потрапляння отрутохімікатів в атмосферу і ґрунт за рахунок повернення невикористаного робочого розчину назад в бак і повторного його використання.

На порядку денному стоїть питання щодо впровадження тунельного способу обприскування, який дозволить обробляти виноградники поблизу населених пунктів, зменшити санітарну зону закладки молодих виноградників з 500 м до 20 м. Розробка камерного (тунельного) оприскувача потребує масштабної науково-дослідні роботи, оскільки буде виконуватися вперше.

2. Стан вивчення питання

На практиці проблемами обробки виноградників камерними (тунельними) обприскувачами займаються безпосередньо виноградарські господарства, такі як «Коблево», «Коктебель», «Изумрудний» та ін., використовуючи іноземні машини. Науковими дослідженнями і конструкційними розробками камерних (тунельних) обприскувачів в Україні на даний час не займаються.

Роботу в цьому напрямі було розпочато ПФ „Кримський агротехнологічний університет” НАУ разом з Науково-виробничим сільськогосподарським підприємством (НВСГП) "Наука", м. Сімферополь. Науково-дослідна робота кафедри сільськогосподарської техніки ПФ„КАТУ”НАУ вже багато років спрямована на вдосконалення різних машин для хімічного захисту рослин. НВСГП "Наука" створило і почало випробування експериментальних зразків камерних (тунельних) обприскувачів для виноградників. Однак підприємство гостре потребує наукових і теоретичних досліджень багатьох проблем, які виникають через відсутність обґрунтованого аналізу процесу камерного обприскування. Саме на базі університету є можливість проведення даної науково-дослідної роботи.

3. Мета і завдання досліджень на 2008 р.

Мета досліджень:

Розробити окремі вузли дослідного зразка камерного (тунельного) обприскувача, які потрібні для проведення випробувань. Отримати результати випробувань вузлів камерного обприскувача. Отримати вихідні вимоги для до розроблюваної машини.

Завдання, які поставлені для досягнення мети:

1. Вибрати та обґрунтувати напрям досліджень.

2. Провести теоретичні дослідження і розрахунки.

3. Розробити вихідні вимоги до розроблюваної машини.

4. Розробити і виготовити вузлі обприскувача, які потрібні для проведення експериментальних досліджень

5. Провести попередні випробування окремих вузлів обприскувача.

6. Узагальнити та дати оцінку результатам досліджень.

4. Умови та місце проведення досліджень

Робота буде проводитися на базі кафедри сільськогосподарської техніки Південного філіалу «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету.

5. Матеріал та методика досліджень

Матеріалами науково-дослідної роботи є камерний (тунельний) обприскувач; окремі вузли обприскувача, такі як закрита камера, обладнання для повернення робочого розчину назад в бак та ін.; робоча рідина; виноградні насадження.

Методи досліджень – теоретичні і експериментальні дослідження технологічних процесів обробки виноградників отрутохімікатами в закритій камері (тунелі) обприскувача.

6. Обсяг робіт на 2008 рік

1) Провести аналіз літературних, науково-методичних джерел стосовно різних способів і методів обробки рослин отрутохімікатами.

2) Розробити вихідні вимоги до камерних (тунельних) обприскувачів.

3) Провести комплексні теоретичні дослідження і розрахунки технологічного процесу обприскування рослин в закритих камерах, процесу уловлювання і повернення в бак розчину отрутохімікатів.

4) Розробити виготовити вузлі обприскувача, які дозволять провести заплановані експериментальні дослідження.

7. Очікувані результати та їх впровадження

В результаті НДР по темі в 2008 р. будуть отримані такі результати:

- вибраний та обґрунтований напрям досліджень;

- проведені теоретичні дослідження і розрахунки;

- розроблені вихідні вимоги до розроблюваної машини;

- розробленні і виготовленні вузли обприскувача, які потрібні для проведення експериментальних досліджень;

- проведені попередні випробувань окремих вузлів обприскувача. Узагальнення та оцінка результатів досліджень.

8. Витрати на проведення досліджень

Всього – 217,8 тис. грн., у т. ч. на 2008 р. – 72,6 тис. грн.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить